Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่ https://ranoomboon.com (“ไซต์”) เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ไซต์ของเราโดยเฉพาะเมื่อดำเนินธุรกิจคำแถลงนี้กำหนดนโยบายส่วนบุคคลของเราในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้ไซต์ (“ผู้เยี่ยมชม”) ที่เข้าเยี่ยมชมโดยไม่ต้องทำธุรกรรมกับผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนเพื่อทำธุรกรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆของ Ranoomboon (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) (“ลูกค้าที่ได้รับอนุญาต”) “ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุติดต่อหรือค้นหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารที่อยู่อีเมล, ข้อมูลทางการเงิน, หมายเลขประกันสังคมและข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลไม่ได้รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตน (กล่าวคือไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละราย) หรือข้อมูลประชากรที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ไปยังบุคคลที่ระบุ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวมได้อย่างไร? เราอาจรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้ขั้นพื้นฐานจากผู้เยี่ยมชมทั้งหมดของเรา เรารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา ได้แก่ ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของลูกค้าที่ได้รับอนุญาตลักษณะและขนาดของธุรกิจตลอดจนลักษณะและขนาดของสินค้าโฆษณาที่ลูกค้าที่ได้รับอนุญาตประสงค์จะซื้อหรือ ขาย. องค์กรใดที่รวบรวมข้อมูล นอกจากการรวบรวมข้อมูลโดยตรงผู้จำหน่ายบริการบุคคลที่สามของเรา (เช่น บริษัท บัตรเครดิตสำนักหักบัญชีและธนาคาร) ที่อาจให้บริการเช่นการให้สินเชื่อประกันภัยและบริการสัญญาเช่าอาจรวบรวมข้อมูลนี้จากผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา เราไม่ได้ควบคุมวิธีที่บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลดังกล่าว แต่เราขอให้พวกเขาเปิดเผยวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาต บางส่วนของ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นเพียงลิงก์ในเครือข่ายการจัดจำหน่ายและไม่เก็บเก็บรักษาหรือใช้ข้อมูลที่ได้รับ ไซต์ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างไร? เราใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเพื่อปรับแต่งไซต์เพื่อเสนอบริการที่เหมาะสมและเพื่อตอบสนองคำขอซื้อและขายบนไซต์ เราอาจส่งอีเมลถึงผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการวิจัยหรือการซื้อและขายโอกาสบนไซต์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อติดต่อผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงหรือเพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอ กับผู้ที่อาจข้อมูลอาจจะใช้ร่วมกัน? ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ร่วมกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ที่ต้องการประเมินธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตรายอื่น ๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม, รวมถึงข้อมูลประชากรของผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตกับเอเจนซี่ที่สังกัดและผู้ขายบุคคลที่สามของเรา นอกจากนี้เรายังมีโอกาสที่จะ “เลือกไม่ใช้” ในการรับข้อมูลหรือการติดต่อจากเราหรือโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทนเรา ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ถูกเก็บไว้อย่างไร? ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งรวบรวมโดย Ranoomboon ได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและไม่สามารถเข้าถึงบุคคลที่สามหรือพนักงานของ Ranoomon ได้ยกเว้นการใช้งานตามที่ระบุข้างต้น ทางเลือกใดที่มีให้สำหรับผู้เข้าชมเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการแจกจ่ายข้อมูล ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์จากหรือได้รับการติดต่อจากเราและ / หรือผู้จัดจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการตอบอีเมลตามที่ได้รับคำสั่งหรือโดยติดต่อเราที่ 3/25 ถนนวัดมาบตาพุดซอยมาบตาพุด 12 ตำบลมาบตาพุด , Meung, Rayong 21150 เป็นคุกกี้ที่ใช้บนไซต์หรือไม่? คุกกี้ใช้สำหรับเหตุผลหลายประการ เราใช้คุกกี้เพื่อขอรับข้อมูล เกี่ยวกับการตั้งค่าของผู้เยี่ยมชมและบริการที่พวกเขาเลือก นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อปกป้องลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา ตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบและไซต์ไม่ได้ใช้งานมานานกว่า 10 นาทีเราจะล็อกผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ จะใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบได้อย่างไร? Ranoomboon ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง IP แอดเดรสผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและประเภทเบราว์เซอร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มดูแลเว็บไซต์ติดตามการเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลประชากรแบบกว้าง ๆ คู่ค้าหรือผู้ให้บริการรายใดสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้เยี่ยมชมและ / หรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตบนไซต์? Ranoomboon ได้เข้าร่วมและจะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้ขายจำนวนมากผู้ขายเหล่านี้อาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้บางส่วนตามความจำเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานสำหรับการประเมินลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้มีสิทธิ์ในการให้บริการ ความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลเหล่านี้ การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลหรือหมายเรียกหรือคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ข้อมูลเปิดเผย นอกจากนี้เราจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์เก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างไร? พนักงานของเราทุกคนคุ้นเคยกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเรา ข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้เฉพาะกับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน จำกัด ที่ได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูล เราตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยและกระบวนการของเราเป็นประจำ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นหมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขประกันสังคมได้รับการคุ้มครองโดยโปรโตคอลการเข้ารหัสในตำแหน่งที่ ปกป้องข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาไซต์ที่ปลอดภัยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดการปลอมแปลงและการบุกรุกและเราไม่สามารถรับรองหรือรับรองได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นและเราจะไม่รับผิดต่อผู้เยี่ยมชมหรือผู้มีอำนาจ ลูกค้าสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้เข้าชมสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างไร? ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถติดต่อเราเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้หรือแก้ไขความไม่ถูกต้องโดยการส่งอีเมลมาที่ support@ranoomboon.com ผู้เยี่ยมชมสามารถลบหรือยกเลิกข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งรวบรวมโดยเว็บไซต์หรือไม่? เรามีผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยกลไกในการลบ / ปิดการใช้งานข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากฐานข้อมูลของเว็บไซต์โดยการติดต่อ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการสำรองข้อมูลและบันทึกการลบอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะลบรายการของผู้เข้าชมโดยไม่เก็บรักษาไว้ ข้อมูลที่เหลือบางส่วน บุคคลที่ร้องขอให้มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ถูกปิดการใช้งานจะมีข้อมูลถูกลบออกอย่างถูกต้องและเราจะไม่ขายโอนหรือใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับบุคคลนั้นในลักษณะใดก็ตามที่ก้าวไปข้างหน้า จะเกิดอะไรขึ้นหากนโยบายความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง? เราจะแจ้งให้ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนไซต์ อย่างไรก็ตามหากเรากำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลของเราในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งลูกค้าหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตได้ขอให้ไม่เปิดเผยก่อนหน้านี้เราจะติดต่อผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ลิงก์: https://ranoomboon.com มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งเหล่านี้คุณจะย้ายไปที่เว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้เนื่องจากนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาอาจแตกต่างไปจากของเรา

Privacy Policy

Welcome to https://ranoomboon.com (the ”Site”).We understand that privacy online is important to users of our Site, especially when conducting business.This statement governs our privacy policies with respect to those users of the Site (”Visitors”) who visit without transacting business and Visitors who register to transact business on the Site and make use of the various services offered by Ranoomboon (collectively, ”Services”) (”Authorized Customers”).

”Personally Identifiable Information”

refers to any information that identifies or can be used to identify, contact, or locate the person to whom such information pertains, including, but not limited to, name, address, phone number, fax number, email address, financial profiles, social security number, and credit card information. Personally Identifiable Information does not include information that is collected anonymously (that is, without identification of the individual user) or demographic information not connected to an identified individual.

What Personally Identifiable Information is collected?

We may collect basic user profile information from all of our Visitors. We collect the following additional information from our Authorized Customers: the names, addresses, phone numbers and email addresses of Authorized Customers, the nature and size of the business, and the nature and size of the advertising inventory that the Authorized Customer intends to purchase or sell.

What organizations are collecting the information?

In addition to our direct collection of information, our third party service vendors (such as credit card companies, clearinghouses and banks) who may provide such services as credit, insurance, and escrow services may collect this information from our Visitors and Authorized Customers. We do not control how these third parties use such information, but we do ask them to disclose how they use personal information provided to them from Visitors and Authorized Customers. Some of these third parties may be intermediaries that act solely as links in the distribution chain, and do not store, retain, or use the information given to them.

How does the Site use Personally Identifiable Information?

We use Personally Identifiable Information to customize the Site, to make appropriate service offerings, and to fulfill buying and selling requests on the Site. We may email Visitors and Authorized Customers about research or purchase and selling opportunities on the Site or information related to the subject matter of the Site. We may also use Personally Identifiable Information to contact Visitors and Authorized Customers in response to specific inquiries, or to provide requested information.

With whom may the information may be shared?

Personally Identifiable Information about Authorized Customers may be shared with other Authorized Customers who wish to evaluate potential transactions with other Authorized Customers. We may share aggregated information about our Visitors, including the demographics of our Visitors and Authorized Customers, with our affiliated agencies and third party vendors. We also offer the opportunity to ”opt out” of receiving information or being contacted by us or by any agency acting on our behalf.

How is Personally Identifiable Information stored?

Personally Identifiable Information collected by Ranoomboon is securely stored and is not accessible to third parties or employees of Ranoomboon except for use as indicated above.

What choices are available to Visitors regarding collection, use and distribution of the information?

Visitors and Authorized Customers may opt out of receiving unsolicited information from or being contacted by us and/or our vendors and affiliated agencies by responding to emails as instructed, or by contacting us at 3/25 Wat Maptaphut Road, Soi Maptaphut 12, Tambon Maptaphut, Meung, Rayong 21150

Are Cookies Used on the Site?

Cookies are used for a variety of reasons. We use Cookies to obtain information about the preferences of our Visitors and the services they select. We also use Cookies for security purposes to protect our Authorized Customers. For example, if an Authorized Customer is logged on and the site is unused for more than 10 minutes, we will automatically log the Authorized Customer off.

How does Ranoomboon use login information?

Ranoomboon uses login information, including, but not limited to, IP addresses, ISPs, and browser types, to analyze trends, administer the Site, track a user’s movement and use, and gather broad demographic information.

What partners or service providers have access to Personally Identifiable Information from Visitors and/or Authorized Customers on the Site?

Ranoomboon has entered into and will continue to enter into partnerships and other affiliations with a number of vendors.Such vendors may have access to certain Personally Identifiable Information on a need to know basis for evaluating Authorized Customers for service eligibility. Our privacy policy does not cover their collection or use of this information. Disclosure of Personally Identifiable Information to comply with law. We will disclose Personally Identifiable Information in order to comply with a court order or subpoena or a request from a law enforcement agency to release information. We will also disclose Personally Identifiable Information when reasonably necessary to protect the safety of our Visitors and Authorized Customers.

How does the Site keep Personally Identifiable Information secure?

All of our employees are familiar with our security policy and practices. The Personally Identifiable Information of our Visitors and Authorized Customers is only accessible to a limited number of qualified employees who are given a password in order to gain access to the information. We audit our security systems and processes on a regular basis. Sensitive information, such as credit card numbers or social security numbers, is protected by encryption protocols, in place to protect information sent over the Internet. While we take commercially reasonable measures to maintain a secure site, electronic communications and databases are subject to errors, tampering and break-ins, and we cannot guarantee or warrant that such events will not take place and we will not be liable to Visitors or Authorized Customers for any such occurrences.

How can Visitors correct any inaccuracies in Personally Identifiable Information?

Visitors and Authorized Customers may contact us to update Personally Identifiable Information about them or to correct any inaccuracies by emailing us at support@ranoomboon.com

Can a Visitor delete or deactivate Personally Identifiable Information collected by the Site?

We provide Visitors and Authorized Customers with a mechanism to delete/deactivate Personally Identifiable Information from the Site’s database by contacting . However, because of backups and records of deletions, it may be impossible to delete a Visitor’s entry without retaining some residual information. An individual who requests to have Personally Identifiable Information deactivated will have this information functionally deleted, and we will not sell, transfer, or use Personally Identifiable Information relating to that individual in any way moving forward.

What happens if the Privacy Policy Changes?

We will let our Visitors and Authorized Customers know about changes to our privacy policy by posting such changes on the Site. However, if we are changing our privacy policy in a manner that might cause disclosure of Personally Identifiable Information that a Visitor or Authorized Customer has previously requested not be disclosed, we will contact such Visitor or Authorized Customer to allow such Visitor or Authorized Customer to prevent such disclosure.

Links:

https://ranoomboon.com contains links to other web sites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another web site. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policies may differ from ours.